Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Shiatsu

Shiatsu Gift

Aanmelden

In het kort gezegd is Shiatsu een vorm van drukpuntmassage. Met deze korte omschrijving wordt de basis van Shiatsu en veel massagetechnieken natuurlijk te kort gedaan. Beter gezegd: Shiatsu is een Japanse drukpuntmethode. Het woord “Shiatsu” betekent letterlijk “vingerdruk”.

Shiatsu heeft een sterke band met acupunctuur. Tijdens een shiatsu-behandeling wordt met de duimen, vingers en handpalmen druk uitgeoefend op meridianen en de drukpunten op deze meridianen, die ook bij de acupunctuur worden gebruikt. Met dit verschil, dat een acupuncturist tijdens de behandeling naalden gebruikt.

Uit de historie van acupunctuur is bekend, dat de meridianen en de drukpunten op deze meridianen al voor 2500 v.Chr. in kaart zijn gebracht. Daarnaast hebben diverse massagevormen, zoals Anmo Tuina en Ankyo bijgedragen aan de ontwikkeling van Shiatsu, zoals die nu wordt toegepast.

Over het ontstaan van shiatsu is weinig bekend. Oude geschriften vermelden dat ongeveer in de zesde eeuw voor Christus een Chinese monnik de kennis van de Traditionele Chinese Medicijnleer naar Japan heeft gebracht. Daar zijn de technieken verder ontwikkeld en verfijnd, waardoor uiteindelijk Shiatsu als therapie is ontstaan. Onder andere zijn er aanvullende manuele technieken en is de buikbehandeling aan de bestaande technieken toegevoegd.

Het doel van shiatsu is het activeren van de stroom van onze levensenergie (Ki) in onze meridianen, waardoor de energetische balans wordt hersteld. Hierbij is de toepassing van de Leer van de 5 Elementen van grote invloed.

Shiatsu is dus eigenlijk acupunctuur, maar dan zonder de naalden.

Elk mens heeft zelf genezend vermogen. Zonder dit vermogen zouden we veel vaker ziek zijn. In de ideale wereld heerst er geen ziekte en zijn alle mensen gezond. Jammer genoeg is de wereld niet ideaal en is ook onze manier van leven niet altijd even gezond.

Shiatsu ondersteunt in tijden van ziekte of ander ongemak het zelf genezend vermogen. Dat gebeurt door het herstellen van de energiestroom in ons lichaam door op zoek te gaan naar blokkades in de energiestroom.

Tijdens een Shiatsu-behandeling is de Shiatsu therapeut in staat om onder andere door toepassing van drukpunttechnieken op de meridianen de blokkade te verminderen.

Hoewel het effect van Shiatsu verschillend kan worden ervaren, zijn er wel een aantal vaak voorkomende verbeteringen te benoemen, die mensen ervaren na een Shiatsu behandeling:

  • een diep gevoel van ontspanning;
  • een verbetering van de gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal;
  • een gevoel van “lekker in je vel zitten”.
  • zich sterker en vitaler voelen.

In ons lichaam bevinden zich meridianen. Dat zijn kanalen, waardoor onze levensenergie, ook wel Ki, Chi of Prana genoemd, stroomt. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die elk een energetische verbinding hebben met één van onze organen. Zolang de Ki ongehinderd door de meridianen kan stromen, zijn we in balans en gezond. Ons zelf genezend vermogen werkt optimaal.

Op het moment, dat door welke oorzaak dan ook, ons zelf herstellend vermogen niet optimaal meer werkt, ontstaat er een blokkade in één of meerdere meridianen.

Je kunt dit vergelijken met het stromen van water door een rivier. Als bevers een dam in de rivier maken, kan het water in de rivier niet meer goed doorstromen. Aan de ene kant van de dam is het water hoger dan aan de andere kant. Aan de hoge kant kunnen daardoor overstromingen ontstaan, terwijl er aan de lage kant sprake kan zijn van droogte.

Hetzelfde gebeurt in de meridianen. Op de plekken waar veel energie door de blokkade is opgehoopt, ervaren we irritatie en vaak een pijnlijk, stijf gevoel. Aan de ander kant van de blokkade in de meridiaan is er leegte en dat ervaren we als slap en het voelt enigszins kouder aan. De Shiatsu-therapeut kan de stroom van de Ki door de meridianen kan beïnvloeden door de punten op deze meridianen te behandelen.

Vergelijk het maar weer met de door de bevers gebouwde dam. De Shiatsu-therapeut maakt door zijn behandeling de dam kleiner. Hij trekt er als het ware wat takken uit, waardoor er weer wat water door de dam kan stromen. Na verloop van een aantal behandelingen zal de dam (lees blokkade) zoveel kleiner zijn geworden, dat het water (lees Ki) weer ongehinderd kan stromen. Dit is natuurlijk maar een simpel voorbeeld van wat Shiatsu doet, maar het beschrijft wel de theorie van de kern van Shiatsu.


Locaties

De Shiatsubehandeling kan op de door jou gewenste locatie gegeven worden.

Prijs Shiatsu therapie

Intake gesprek met 1e behandeling Shiatsu Therapie

  • Duur: 90 minuten
  • Prijs: € 60,00

Vervolgbehandeling Shiatsu Therapie

  • Duur 75 minuten
  • Prijs: € 50,00

Vervolgbehandeling Shiatsu Therapie met gebruikmaking van Moxa

  • Duur 75 minuten
  • Prijs: € 55,00